x

Serveis

Proposem assessorament jurídic legal en contractes de qualsevol tipus.

·Serveis que s'ofereixen:

 • ·Dret laboral i de la Seguretat Social: acomiadaments, modificacions substancials de les condicions de treball, impugnació d’altes mediques, incapacitats permanents, accidents laborals.
 • ·Prevenció de riscos laborals.
 • ·Responsabilitat civil derivada d’accidents de trànsit o de qualsevol altre sinistre.
 • ·Negligències mèdiques.
 • ·Dret civil: desnonaments, reclamacions de quantitat, contractes.
 • ·Dret de Família: divorcis, regulació de guarda i custòdia, reclamació de pensió d’aliments, parelles de fet, guardes conjuntes ( custòdia compartida ).
 • ·Successions, herències.
 • ·Dret hipotecari: clàusula sól, reclamació de despeses notarials i altres.
 • ·Dret Penal: Assistència en qualsevol tipus de delicte des de la instrucció fins a judici i recursos, violència de gènere, menors.

·Col.laboracions externes:

 • ·Dret Administratiu.
 • ·Estrangeria.
 • ·Dret Urbanístic.
 • ·Dret Fiscal i Tributari.
 • ·Dret Mercantil.